Spółka e-stado p. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „e-stado”. Wartość realizowanego projektu wynosi 1 mln zł.

Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem Simpact Fund Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

e-stado Sp. z o.o. implements the R&D Project entitled „e-stado”. The value of the implemented project is PLN 1 million.Support for the project was obtained in cooperation with the Simpact Fund Sp. z o.o. implementing a project co-financed by the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Program, Measure 1.3: R&D works financed with capital funds, Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alpha.